Следете не

  • FOX MOVIES

  • FOX

НАЈНОВИ ВЕСТИ

Налог за исклучување на програмските сервиси National Geographic, Discovery Channel и FoxLife од страна на Агенцијата за Аудио и Аудиовизуелни Медиумски Услуги (АВМУ) на Р.Македонија

Почитувани,

 

Ви наложуваме веднаш по приемот на овој допис да престанете со реемитување на верзиите на странските програмски сервиси на каналите.....

Агенцијата издаде налог за исклучување на преводите на странските програмски сервиси понудени во дигиталниот пакет (18.12.2014)

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги направи надзор во однос на понудата на преводи на странските програмски сервиси кои се реемитуваат во дигиталните пакети на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи. Констатирано е дека кај одредени странски програмски сервиси, во опцијата за избор на превод...

Логички редослед на каналите 27.10.2014

Почитувани корисници направен е логички редослед на каналите и поставен е epg (електронски програмски водич) кој е во тест фаза. Доколку се соочувате со некој технички проблеми со приемот на каналите пожелно е да направите автоматско скенирање. ви благодариме на разбирањето.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани корисници,
Во согласност со законот за аудиовизуелни медиумски услуги КДС Кабелнет мора сите програмски сервиси што ги реемитува, а се титлуваат на јазик различен од јазикот на кој се оригинално произведени, да бидат титлувани на македонски јазик или на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.

Server Monitoring by PRTG Network Monitor