x

Интернет пакети

Бронзен

620 ден.

Договор на неопределено време
Услуги: Интернет, Телевизија
БЕСПЛАТНА ДТВ ДО 60 КАНАЛИ
Брзина: 4mbit / 2mbit
Сообраќај: 40 GB
Цена за приклучок: 1800 денари 0 денари
Цена за ТВ: 320 Денари
Цена за НЕТ: 300 денари
Месечна Претплата: 620 денари

Бронзен плус

620 ден.

Договор на 12 месеци
Услуги: Интернет, Телевизија
БЕСПЛАТНА ДТВ ДО 60 КАНАЛИ
Брзина: 6mbit / 3mbit
Сообраќај: 60 GB
Цена за приклучок: 0 денари
Цена за ТВ: 320 Денари
Цена за НЕТ: 300 денари
Месечна Претплата: 620 денари

Договор на 24 месеци
Услуги: Интернет, Телевизија
БЕСПЛАТНА ДТВ ДО 60 КАНАЛИ
Брзина: 8mbit / 4mbit
Сообраќај: НЕОГРАНИЧЕН
Цена за приклучок: 0 денари
Цена за ТВ: 320 Денари
Цена за НЕТ: 300 денари
Месечна Претплата: 620 денари
4-тиот месец гратис услуги

PERFORMANCE

770 ден.

Договор на неопределено време
Услуги: Интернет, Телевизија
БЕСПЛАТНА ДТВ ДО 60 КАНАЛИ
Брзина: 15mbit / 10mbit
Сообраќај: 400 GB
Цена за приклучок: 1800 денари 0 денари
Цена за ТВ: 320 денари
Цена за НЕТ: 450 денари
Месечна Претплата: 770 денари

Договор на 12 месеци
Услуги: Интернет, Телевизија
БЕСПЛАТНА ДТВ ДО 60 КАНАЛИ
Брзина: 20mbit / 10mbit
Сообраќај: НЕОГРАНИЧЕН
Цена за приклучок: 900 денари 0 денари
Цена за ТВ: 320 денари
Цена за НЕТ: 450 денари
Месечна Претплата: 770 денари

Договор на 24 месеци
Услуги: Интернет, Телевизија
БЕСПЛАТНА ДТВ ДО 60 КАНАЛИ
Брзина: 25mbit / 15mbit
Сообраќај: НЕОГРАНИЧЕН
Цена за приклучок: 0 денари
Цена за ТВ: 320 денари
Цена за НЕТ: 450 денари
Месечна Претплата: 770 денари
4-ти и 16-ти месец гратис услуги

POWER

920 ден.

Договор на неопределено време
Услуги: Интернет, Телевизија
БЕСПЛАТНА ДТВ ДО 60 КАНАЛИ
Брзина: 20mbit / 10mbit
Сообраќај: 600 GB
Цена за приклучок: 1800 денари 0 денари
Цена за ТВ: 320 денари
Цена за НЕТ: 600 денари
Месечна Претплата: 920 денари

Договор на 12 месеци
Услуги: Интернет, Телевизија
БЕСПЛАТНА ДТВ ДО 60 КАНАЛИ
Брзина: 25mbit / 15mbit
Сообраќај: НЕОГРАНИЧЕН
Цена за приклучок: 900 денари 0 денари
Цена за ТВ: 320 денари
Цена за НЕТ: 600 денари
Месечна Претплата: 920 денари
4-тиот месец гратис услуги

Договор на 24 месеци
Услуги: Интернет, Телевизија
БЕСПЛАТНА ДТВ ДО 60 КАНАЛИ
Брзина: 30mbit /15mbit
Сообраќај: НЕОГРАНИЧЕН
Цена за приклучок: 0 денари
Цена за ТВ: 320 денари
Цена за НЕТ: 600 денари
Месечна Претплата: 920 денари
4-ти и 16-ти месец гратис услуги

COMBO LITE

750 ден.

Договор на 24 Месеци
Услуги: Интернет, Телевизија, Дигитална
Аналoгна ТВ до 60 ТВ Канали
Дигитална ТВ со 100+ канали и HD канали
Брзина: 10mbit / 5mbit
Сообраќај: НЕОГРАНИЧЕН
Цена за приклучок: 0 денари
Месечна претплата: 750 денари

БЕСПЛАТЕН РЕСИВЕР/CA MODULE

MAX

1000 ден.

Договор на 24 Месеци
Услуги: Интернет, Телевизија, Дигитална
Аналогна ТВ до 60 ТВ Канали
Дигитална ТВ до 100+ канали и HD канали
Брзина: 50mbit / 25mbit
Сообраќај: НЕОГРАНИЧЕН
Цена за приклучок: 0 денари
Месечна претплата: 1000 денари

ДВА БЕСПЛАТНИ РЕСИВЕРИ/CA MODULE
ИЛИ ДВА МЕСЕЦИ ГРАТИС УСЛУГИ

COMBO

850 ден.

Договор на 24 Месеци
Услуги: Интернет, Телевизија, Дигитална
Аналoгна ТВ до 60 ТВ Канали
Дигитална ТВ до 100+ канали и HD канали
Брзина: 30mbit / 15mbit
Сообраќај: НЕОГРАНИЧЕН
Цена за приклучок: 0 денари
Месечна претплата: 850 денари

ДВА БЕСПЛАТНИ РЕСИВЕРИ/CA MODULE
ИЛИ 2 МЕСЕЦИ ГРАТИС УСЛУГИ

Triple Play

790 ден.

Договор на 24 месеци
Услуги: Интернет, Телевизија, Телефонија
Брзина: 8mbit / 4mbit
Сообраќај: 200 GB
Цена за приклучок: 0 денари
Цена за ТВ: 320 денари
Цена за НЕТ: 300 денари
Цена за ТЕЛ: 170 денари
Месечна претплата: 790 денари
Вклучени Раговори: Неограничени во мрежата на Кабелнет и Неотел.

ОСНОВЕН

600 ден.

Договор на неопределено време
Пакетот е наменет само за правни лица
Брзина: 10mbit / 5mbit
Сообраќај: НЕОГРАНИЧЕН
Цена за приклучок: 0 денари
Месечна претплата: 600 денари

Договор на 24 месеци
Брзина: 12mbit / 6mbit
Сообраќај: НЕОГРАНИЧЕН
Цена за приклучок: 0 денари
Месечна претплата: 600 денари

БОНУС 500

100 ден.

Секој месец за 100 денари уплата добивате дополнителни 500 GB.

Бонус 10 пакетот можe да се користи неограничено во тековниот месец!

 

 

 

 

 

 

КДС Кабелнет го задржува правото да извршува промени на информациите на веб страната без претходна најава.