x

КОНТАКТИРАЈ НЕ

Телефонски Броеви на кои можете да не контактирате

389 48 550 550

389 48 550 551

389 48 423 910

По бирањето на телефонскиот број ќе ви се јави автоматска секретарка која ве води до остварување на повикот.

ул. Питу Гули 3/2 7500 Прилеп, Р.Македонија

Наплатен Центар
Работно време:
08:00 до 21:00

Email
naplatencentar@kabelnet.com.mk

Интернет и Телевизија
Работно време:
08:00 до 22:00

Email
televizija@kabelnet.com.mk

internet@kabelnet.com.mk

Инфо центар
Работно време:
07:30 до 22:00

 

Телефонија
Работно време:
08:00 до 22:00

Email
telefonija@kabelnet.com.mk

Сметководство
Работно време:
08:00 до 16:00

Email
smetkovodstvo@kabelnet.com.mk