x

Моментално се работи на имплеметирање на нов софтвер кој ќе служи за "online" плаќање на сметките од КДС Кабелнет. 

Покрај "online" плаќањето сметките од КДС Кабелнет можете да ги платите како и досега на нашите инкасатори, кои ги носат сметките до вашиот дом, можете да ги платите во нашите простории т.е. во наплатниот центар на КДС Кабелнет на улица Питу Гули ББ (позади 13-то катницата), можете да ги платите во било која пошта во Македонија со напомена дека платените сметки во Македонски Пошти стасуваат со закаснување од 1 недела па можно е и закаснето активирање на услугите. Сметките исто така можете да ги платите и во една од следниве банки во Прилеп:

 

  1. Стопанска Банка ...................................... 200000936224786
  2. Комерцијална Банка ................................ 300020000248064
  3. Халк Банка .............................................. 270055394390123
  4. Стопанска Банка Битола ........................... 500000001082741
  5. ТТК Банка ................................................ 290200000282796
  6. Шпаркасе Банка ......................................  250029000086619
  7. Прокредит Банка ...................................... 380615374200156
  8. Силк Роад Банка ...................................... 280110101332226
  9. Уни Банка ................................................ 240280103768772

За дополнителни информации контактирајте на 048/550-550