x

Тарифирање

ЦЕНИ ЗА МИНУТА РАЗГОВОР

ЛОКАЛНИ ПОВИЦИБез 18% ДДВСо вклучен 18% ДДВ
Во мрежата на Кабелнет и Неотел 0,4 0,47
Кон други фиксни оператори - нормална тарифа 0,95 1,12
Кон други фиксни оператори - ефтина тарифа 0,55 0,65
     
МЕЃУГРАДСКИ ПОВИЦИ    
Во мрежата на Кабелнет и Неотел 0.85 1
Кон други фиксни оператори - нормална тарифа 1,5 1,77
Кон други фиксни оператори - ефтина тарифа 1 1,18
     
ПОВИЦИ КОНМОБИЛНИ БРОЕВИ    
T-Mobile, ONE - преку цел ден 6,8 8,02
VIP    
          нормална тарифа 9,9 11,68
          ефтина тарифа 3,7 4,36

ЦЕНИ ЗА РАЗГОВОР ВО ПАЦИФИК

ЦЕНА ЗА МИНУТА РАЗГОВОРФИКСЕНМОБИЛЕН
Австралија 5,9 28,32
Нов Зеланд 9,44 38,94
     

ЦЕНИ ЗА РАЗГОВОР ВО СЕВЕРНА АМЕРИКА

ЦЕНА ЗА МИНУТА РАЗГОВОРФИКСЕНМОБИЛЕН
Бермуди 14,16 14,16
Канада 5,9 5,9
Мексико 21,24 21,24
САД 5,9 5,9
     

ЦЕНИ ЗА РАЗГОВОР ВО ЕВРОПА

ЦЕНА ЗА МИНУТА РАЗГОВОРФИКСЕНМОБИЛЕН
Австрија 5,9 25,96
Албанија 9,44 21,24
Белгија 5,9 25,96
Белорусија 35,4 35,4
Босна и Херцеговина 14,16 21,24
Бугарија 5,9 21,24
Велика Британија 5,9 25,96
Германија 5,9 25,96
Грузија 14,16 28,32
Грција 5,9 21,24
Данска 5,9 25,96
Ерменија 21,24 35,4
Естонија 14,16 35,4
Ирска 5,9 25,96
Исланд 9,44 35,4
Италија 5,9 25,96
Кипар 14,16 14,16
Летонија (Латвија) 14,16 14,16
Литванија 14,16 28,32
Лихтенштајн 14,16 35,4
Луксембург 9,44 25,96
Малта 9,44 35,4
Молдавија 14,16 28,32
Монако 5,9 28,32
Норвешка 5,9 28,32
Полска 5,9 25,96
Португалија 9,44 25,96
Р. Словачка 9,44 25,96
Р. Чешка 5,9 25,96
Романија 9,44 25,96
Русија 5,9 25,96
Сан Марино 14,16 14,16
Словенија 5,9 21,24
Србија 9,44 21,24
Турција 9,44 21,24
Украина 9,44 28,32
Унгарија 9,44 25,96
Финска 5,9 25,96
Франција 5,9 25,96
Холандија 5,9 25,96
Хрватска 9,44 21,24
Црна Гора 9,44 21,24
Швајцарија 5,9 25,96
Шведска 5,9 25,96
Шпанија 9,44 25,96

Цените за разговор со странство се со вклучен 18% ДДВ