x

Телефонија

ПАКЕТ 150

177 ден.

Претплата 177 денари.

Тарифирање по минута.

Вклучени разговори (100 мин кон сите фиксни мрежи и 200 мин кон Кабелнет, Неотел фиксната мрежа).

Промотивен период за неограничени разговори во мрежата на Кабелнет и Неотел, кој трае 3 месеци од монтирањето на телефонот.

Договор на неопределено време - цена за приклучок 1900 денари

Договор на 1 година - цена за приклучок 1000 денари

Договор на 2 години - цена за приклучок 0 денари - Промоција

ПАКЕТ 300

354 ден.

Претплата 354 денари.

Тарифирање по минута.

Вклучени разговори (200 мин кон сите фиксни мрежи и 400 мин кон Кабелнет, Неотел фиксната мрежа).

Промотивен период за неограничени разговори во мрежата на Кабелнет и Неотел, кој трае 6 месеци од монтирањето на телефонот.

Договор на неопределено време - цена за приклучок 1900 денари

Договор на 1 година - цена за приклучок 500 денари

Договор на 2 години - цена за приклучок 0 денари

БИЗНИС

295 ден.

Претплата 295 денари.

Тарифирање по секунда.

Договор на 1 година - цена за приклучок 0 денари

 

КДС Кабелнет го задржува правото да извршува промени на информациите на веб страната без претходна најава.