x

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ !

Поради олеснување и поефикасно Ваше добивање на службите од Кабел Нет при воспоставување на телефонски контакт на нашите телефонски линии 550-550, 550-551, 423-910 и 079-277-606. Ве молиме да постапите според наведените насоки:

  1. Обавезно земете една месечна сметка во која се евидентира сите Ваши податоци поврзани со претплатничкиот договор со Кабел Нет.
  2. Проверете на Инфо каналот од Кабел Нет или на www.kabelnet.com.mk дали на Вашиот реон т.е улица има најавени прекини од различни причини.

      Само на Вас останува слободното право да се јавите во Кабел Нет кога ќе посакате.

      Ви благодариме на разбирањето.